Tổng hợp tất cả các công thức màu lightroom tone xanh cập nhật mới nhất 2023

Chia sẻ công thức màu lightroom tone xanh Gồm 2 tone chính: tone xanh lá và tone xanh dương. Tất cả các preset về 2 tone này đều là hot…

Continue ReadingTổng hợp tất cả các công thức màu lightroom tone xanh cập nhật mới nhất 2023